پرتال جامع رشته معارف و علوم اسلامی

نام محصول : پایان نامه علوم تربیتی - روش های تعلیم و تربیت پیامبر در مورد کودک از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: شانتیا
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه علوم تربیتی قرآن نهج البلاغه کودک روش های تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت اسلامی

  نام محصول : پایان نامه علوم تربیتی - روش های تعلیم و تربیت پیامبر در مورد کودک از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

  چکیده
  مقدمه
  تعریف وتبیین موضوع
  ضرورت واهمیت تحقیق
  روش پژوهش
  قلمرو ودامنه پژوهش
  پیشینه تحقیق
  اهداف تحقیق
  مشکلات وموانع تحقیق
  کلید واژه
  معنای تعلیم وتربیت
  دوام واستمرار تعلیم وتربیت در کودک
  دامنه وقدرت نفوذ تربیت وتعلیم
  نقش تعلیم وتربیت
  ابعاد تعلیم وتربیت
  اگر تعلیم وتربیت نباشد
  تفاوت معنای تعلیم وتربیت
  تفاوت تعلیم وتربیت سابق ونوین در مورد کودک
  اهداف تعلیم وتربیت
  بیدارسازی فطرت وعقل
  ایجاد رغبت وشوق به طاعت خدا وعبادت او
  سومین هدف تربیت ایجاد محاسن اخلاق ومکارم اخلاق می باشد
  اصول کلی حاکم بر تعلیم وتربیت
  اصول تعلیم وتربیت با توجه به تحقیقات روانشناسی
  اصول تعلیم وتربیت وجریانهای اجتماعی
  اصول تعلیم وتربیت با توجه به فلسفه اجتماعی جامعه
  اصول تعلیم وتربیت با توجه به وضع تحولات فرهنگی
  شخصیت کودک وتأثیر پذیری او از روز اول تولد
  اهمیت تربیت در دوران کودکی
  فرزند در آیات وروایات
  تعلیم وتربیت ومراحل رشد وروایات مربوط به آنها
  آغاز تعلیم وتربیت کودک
  ویژگیها وصفات پیامبر(ص) درخانه
  ویژگی ها وصفات پیامبربیرون ازخانه
  روشهای پیامبر در تعلیم وتربیت کودک
  روش الگویی
  شیوه الگودهی
  ارائه الگو ازخویشتن
  ارائه الگو از دیگران
  شیوه الگوپردازی
  شیوه الگوزدایی
  روش عقلانی
  روش دانش اندوزی
  روش جلب اعتماد
  تکریم شخصیت
  مهرورزی
  پندواندرز
  توبه
  نیکی در برابری
  تکرارواستمرار
  روش علمی
  تعلیم وتربیت در سیره پیامبر(ص)
  انواع تعلیم وتربیت در اسلام
  تربیت تکوینی
  تربیت تشریعی
  انواع تعلیم وتربیت به صورت کلی
  لوازم تعلیم وتربیت در سیره پیامبر(ص)
  سیره تربیتی پیامبر(ص) درمورد تربیت کودک
  برخورد با کودکان
  ارزش فرزندان
  احترام به کودکان
  خوش خلقی با کودکان
  نوازش کودکان
  حقوق کودکان
  محبت ومهرورزی به کودکان
  آموختن درستکاری ازکودکی به فرزندان
  رعایت عدالت بین فرزندان
  انتخاب نام نیکو برای کودکان
  بازی با کودکان
  تربیت کودکان یتیم
  سفارشات کلی پیامبر به دیگر آموزه های تربیتی برای افراد
  سفارش به تواضع فروتنی
  سفارش درمورد توکل به خدا
  نهی از آزار و عیب جویی دیگران
  سفارش به اخلاص نیت
  سفارش به اخلاق نیک
  تشویق وتنبیه به عنوان دو روش معمول در تعلیم وتربیت
  تشویق
  تنبیه
  چراوچگونه کودک راتنبیه یا تشویق کنیم
  نقش تعلیم وتربیت در ارتباط با آفریدگار، خویشتن، اجتماع وعالم طبیعت
  تعلیم وتربیت درارتباط باآفریدگار
  تعلیم وتربیت در ارتباط با خویشتن
  تعلیم وتربیت در ارتباط با اجتماع
  انواع معلم ومربی
  مصداقهای معلم ومربی
  مبدأ هستی (خداوند)
  پیامبران وامامان
  نقش معلم وتأثیرش برکودک
  فاصله بین مربّی وفرد به عنوان مشکلی در راه تربیت
  شرایط معلم ومربی در امر تعلیم وتربیت از دیدگاه اسلام ونهج البلاغه
  شرایط معلم ومربی ازسیمای اسلام
  شرایط معلم ومربی از سیمای نهج البلاغه
  روشهای تعلیم وتربیت از دیدگاه قرآن
  هدفهای تربیت در قرآن
  حمايت از حقوق كودك در قرآن
  قرآن محور آموزشي كودكان
  شخصيت پيامبر از سيماي قرآن
  موضوع تعليم و تربيت
  نيازمندي بشر به تعليم و تربيت
  امتيازهاي انسان در قرآن
  سيره پيامبر(ص) از سيماي نهج البلاغه
  توصيف پيامبر از زبان حضرت علي(ع)
  حقوق كودك از نظر امام علي(ع)
  تعليم و تربيت از سيماي اسلام
  اهميت علم آموزي در اسلام
  اهميت تعليم و تربيت در اسلام
  تربیت وتعلیم کودک در اسلام
  تولد کودک ومراسم آن از نظر اسلام
  حمایت کودک وتربیت اخلاقی از نظر اسلام
  تربیت اخلاقی
  مراکز تعلیم در اسلام
  آراء وعقاید مکاتب مختلف، علما ودانشمندان در مورد تعلیم وتربیت
  مکتب سلطه جویی واقتدارگرایی
  مکتب اصالت علم(سیانتیسم)
  مکتب اصالت تجربه
  مکتب اصالت رفتار
  تعلیم وتربیت از دیدگاه علما
  تعلیم وتربیت از نظر دانشمندان
  افلاطون
  ارسطو
  جان دیوئی
  هگل
  کانت
  روسو
  ویلیام حبس
  تعلیم وتربیت در خانواده
  نظر اسلام درمورد خانواده
  مسئوليت پدر و مادر و خانواده
  چگونه فرزندان خود را مطيع بار بياوريم
  آثار تربيت صحيح در كودك
  كودك از آن كيست
  اخلاق والدین در قرآن
  تعلیم وتربیت درمدرسه
  تحول مؤسسات تربیتی
  تعلیم وتربیت در اجتماع
  تأثیر فرد برجامعه وجامعه بر فرد
  نظر قرآن به تربیت اجتماعی
  نتیجه گیری

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه علوم تربیتی - روش های تعلیم و تربیت پیامبر در مورد کودک از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
  فرمت word 100 صفحه
  منابع ندارد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه علوم تربیتی - روش های تعلیم و تربیت پیامبر در مورد کودک از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
  این پروژه تحقیقاتی با عنوان «روشهای تعلیم وتربیت پیامبر در مورد کودک از دیدگاه قرآن ونهج البلاغه» در پی آن است که به بررسی روش های تربیتی که پیامبر (ص) در تربیت کودک در پیش گرفته بپردازد.تعلیم در لغت به معنای یاددادن وآموزش است وتربیت در لغت به معنای پروراندن، پروردن، نشوونمودادن وزیادکردن است.
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه علوم تربیتی - روش های تعلیم و تربیت پیامبر در مورد کودک از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه