پرتال جامع رشته معارف و علوم اسلامی

نام محصول : روش تحقیق - بررسی خسران و آثار آن در قرآن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معارف هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته معارف پایان نامه معارف پایان نامه های معارف پایان نامه بینش اسلامی روش تحقیق معارف پروپوزال معارف قرآن

  نام محصول : روش تحقیق - بررسی خسران و آثار آن در قرآن

  • فصل اول:طرح تحقیق
  • مقدمه
  • اهمیت و ضرورت بحث
  • پیشینه تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • سوالهای تحقیق
  • فرضیه ها
  • روش تحقیق
  • فصل دوم:یافته های تحقیق
  • بخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن
  • بررسی معنای لغوی واژه خسران
  • مصادیق خسران
  • ویژگیهای خاسرین
  • بخش دوم:عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن
  • عوامل خسران
  • تکذیب و انکار
  • کفر
  • باز داشتن مردم از راه خدا
  • ظلم کردن
  • شرک ورزیدن به خدا
  • پذیرش ولایت شیطان
  • دروغ و افتراء به خداوند
  • آلوده کردن نفس و اطاعت از آن
  • باطل اندیشی و باطل کاری
  • شکستن پیمانها
  • قطع پیوندها
  • فساد در زمین
  • سوء ظن داشتن بخدا
  • مشغول شدن به دنیا و غفلت از یاد خدا
  • فرو رفتن در فسادو بهره برداری از امکانات مادی در مسیر گناهان
  • عملکرد ضعیف در مسولیت
  • درخواست بدون علم
  • راههای جلوگیری از خسران
  • ایمان آوردن
  • انجام اعمال شایسته
  • سفارش کردن به حق
  • سفارش کردن به صبر
  • تزکیه نفس
  • هدایت ویژه الهی
  • تسلیم در برابر خدا
  • بخش سوم:آثار و نتایج خسران
  • آثار خسران در دنیا
  • حسرت کشیدن و مغلوب شدن
  • حبط اعمال
  • ندامت و پشمیانی
  • نازل شدن عذاب الهی
  • گرفتار همنشین بد شدن در دنیا
  • آثار خسران در آخرت
  • ورود به جهنم
  • عذاب شدید
  • خلود در جهنم
  • خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم
  • فریادهای آنها را پاسخی نیست
  • بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان
  • دچار حسرت گردیدن
  • زشت و بد منظر شدن
  • درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا
  • نابود شدن خدایان و سخنان دروغین آنها
  • نهایت دوری از رحمت خداوند
  • حبط اعمال
  • نتیجه گیری
  •  
  • فهرست منابع ومآخذ
  •  

  مشخصات فنی محصول : روش تحقیق - بررسی خسران و آثار آن در قرآن
  بررسی تخصصی محصول : روش تحقیق - بررسی خسران و آثار آن در قرآن
  نظرات کاربران در مورد محصول : روش تحقیق - بررسی خسران و آثار آن در قرآن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه