پرتال جامع رشته معارف و علوم اسلامی

نام محصول : تحقیق معارف - تحقیقی پیرامون توبه

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معارف هفت
قیمت: 120,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته معارف تحقیق معارف مقاله معارف تحقیق بینش اسلامی توبه

  نام محصول : تحقیق معارف - تحقیقی پیرامون توبه

  • مباحث كلي پيرامون توبه
  • معناي توبه
  • معناي لغوي توبه
  • معناي اصطلاحي توبه
  • توبه در قرآن
  • توبه در احاديث
  • حقيقت توبه
  • توبه با سه امر تحقق مي يابد
  • آگاهي به ضرر گناه
  • پشيماني
  • قصد ترك گناه
  • وجوب توبه
  • وجوب توبه در قرآن
  • وجوب توبه در سنت
  • وجوب توبه از نظر اجماع
  • وجوب توبه از نظر عقل
  • فوري بودن وجوب توبه
  • توبه از جميع معاصي
  • توبه هنگام رؤيت مرگ
  • قبول توبه از جانب خداوند
  • آثار توبه
  • حق الله و حق الناس
  • نقش توبه درحق الله و حق الناس
  • نظر فقهاي مذاهب چهارگانه در مورد توبه
  • معناي جرم در حقوق جزا
  • عناصر تشكيل دهنده جرم
  • انواع جرائم
  • معناي مجازات
  • اقسام مجازات ها
  • معناي حد
  • معناي لغوي حد
  • معني اصطلاحي حد
  • نقش توبه در حدود
  • تعزير
  • فرق بين حد و تعزير
  • نقش توبه در جرائم تعزيري
  • اقرار
  • بينه
  • علم امام و حاكم اسلامي
  • زنا و كيفر آن
  • راه هاي ثبوت زنا
  • 1- اقرار
  • 2- شهادت شاهدان
  • مجازات زناكار
  • قتل
  • رجم ( سنگسار كردن )
  • جلد (تازيانه زدن )
  • جمع بين صد تازيانه و سنگسار كردن
  • جمع بين تازيانه و تراشيدن سر و تبعيد نمودن
  • ضغث
  • پنجاه تازيانه
  • جمع بين جلد و كيفر اضافه
  • توبه زناكار
  • لواط و كيفر آن
  • اثبات لواط
  • نقش توبه در مجازات لواط
  • مساحقه و كيفر آن
  • نقش توبه در كيفر سحق
  • قيادت و كيفر آن
  • نقش توبه در سقوط كيفر قيادت
  • قذف و كيفر آن
  • نقش توبه در كيفر قذف
  • نقش توبه در قبول شهادت قذف كننده
  • قذف مادر پيغمبر و كيفر آن
  • توبة قذف كنندة مادر پيغمبر (ص)
  • شرب خمر و كيفر آن
  • موجبات حد مسكر
  • حد مسكر
  • ثبوت شرب مسكر
  • نقش توبه در كيفر خورند شراب
  • نقش توبه در مستحل الخمر و ديگر مسكرات
  • حد ساير مسكرات
  • نقش توبه در فروشنده خمر و ديگر مسكرات
  • سرقت و كيفر آن
  • طرق اثبات حد سرقت
  • نقش توبه در كيفر سارق
  • محاربه و كيفر آن
  • نقش توبه در كيفر محارب
  • تعريف مرتد و اقسام آن
  • شرايط ارتداد
  • حكم ارتداد
  • نقش توبه در كيفر مرتد فطري
  • نقش توبه در كيفر مرتد ملي
  • نقش توبه زن در كيفر زن مرتد
  • كشتن مرتدي كه توبه كرده
  • تكرار ارتداد
  • دشنام به پيامبر و كيفر آن
  • توبة دشنام دهنده پيامبر
  • سحر و كيفر آن
  • راه هاي ثبوت سحر
  • نقش توبه در كيفر ساحر
  • استمناء كننده و كيفر ان
  • نقش توبه در استمناء
  • و طي با حيوان و كيفر آن
  • توبه وطي كننده با حيوان
  • كيفر جماع با مرده و نقش توبه در آن
  • استمناء كننده و كيفر آن
  • نقش توبه در استمناء
  • كيفر جماع با مرده و نقش توبه در آن

  مشخصات فنی محصول : تحقیق معارف - تحقیقی پیرامون توبه
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق معارف - تحقیقی پیرامون توبه
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق معارف - تحقیقی پیرامون توبه

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه